5. Wnętrze, architektura wnętrz

Powrót


spis
prof. Janusz A. Włodarczyk
ARCHINOTATNIK
ARCHINOTATNIK – TYCHY
wprowadzenie
link bezpośredni: www.kocham.tychy.pl/archinotatnik

Wnętrze, architektura wnętrz - Mieszkanie, pokój dzienny i kuchnia, Katowice. Foto. Janusz A. Włodarczyk, 2007

Wnętrze jest sensem architektury, jest ona po to, by osłonić je, czyli pustkę. Jest z nim tak, jak z kielichem na wino, filiżanką na herbatę, wazą na zupę. Kielich, filiżanka, waza to piękne często przedmioty, ale to tylko pojemniki, często cenne i można je kolekcjonować, nie powstałyby jednak, gdyby nie miałyby być czymś wypełnione. To tak, jak z opakowaniem: bywa dziełem sztuki, niekiedy lepszym od opakowanego przedmiotu, nikomu jednak nie przyszłoby do głowy stworzenia go, gdybyśmy nie mieli czego w nie zapakować. W architekturze żyjemy, przebywamy, mieszkamy, ale też i oglądamy, przyglądamy się jej, także i wtedy, gdy jej sobą nie wypełniamy, jednak tylko dla samego oglądania nikt czegokolwiek nie buduje.

Wnętrze, architektura wnętrz - Mieszkanie, hall z antresolą, Villa de la Roche,  Paryż. Foto. Janusz A. Włodarczyk, 1996

Jako główna, zasadnicza część architektury wnętrze stanowi integralną część projektu architektonicznego, autorstwa w zasadzie i z natury rzeczy, architekta. Może potem być aranżowane, upiększane, przemeblowywane i dopasowywane do gustów różnych użytkowników przez dekoratorów, dizajnerów, różnego rodzaju projektantów nazywanych u nas architektami wnętrz. Oczywistością w architekturze jest wszak zmiana i funkcji – przeznaczenia budynku, i zmiana użytkownika. Zresztą, nawet wtedy, gdy architektura powstaje, architekt nie zawsze tworzy ją sam, dokooptowanie do współpracy artysty-plastyka, jak i wielu innych współpracowników z konstruktorem na czele jest rzeczą w projektowanie wkalkulowaną.

Wnętrze, architektura wnętrz - Dworzec kolejowy, hala główna, Wilno. Foto. Janusz A. Włodarczyk, 2005

Określeniem tym nazywamy także coś innego, to coś więcej niż pokój i niż pomieszczenie, zwykle o kształcie zdefiniowanym, zamykane drzwiami. To komponowana przestrzeń, na którą może składać się więcej niż jedno pomieszczenie, tworząc ich układ, niekoniecznie jako umiarowego prostopadłościanu, lecz przy zróżnicowaniu układu poziomego i zmiennej wysokości wzbogaca określone wnętrze, zespół wnętrz. Jednym z istotniejszych czynników, jakie mają wpływ na jakość wnętrza jest jego oświetlenie: naturalne i sztuczne.

Wnętrze, architektura wnętrz - Hala targowa, Wrocław. Foto. Janusz A. Włodarczyk, 2004

Pojęcie wnętrza nie ogranicza się do przestrzeni wydrążonej w budynku. Żart, paradoks? Nie, w przestrzeni otwartej wnętrza urbanistyczne uzyskujemy dzięki odpowiedniemu kształtowaniu budynków, także zieleni, w ogrodach i parkach. Place i ulice mają swe ściany (fasady budynków), posadzki (nawierzchnie jezdni i chodników) i sufity, plafony (niebo, zawsze piękne, kolorowe bądź ciemno-granatowe, raz łagodne, raz groźne). Tak samo w parkach, choć materiał zieleni zastępuje materiał budowlany.

Wnętrze, architektura wnętrz - Kawiarnia, Praha. Foto. Janusz A. Włodarczyk, 2005

Architektura wnętrz: samo pojęcie jest dziwne, tautologiczne, masło maślane – skoro wnętrze jest częścią architektury, termin brzmi jak architektura architektury. Można sądzić, iż zachodzi tu zjawisko podobne pojęciu architektury krajobrazu; tu także chodzi zapewne o nadanie sprawie wyższej rangi niż wynika to z istotnej potrzeby. A może też tworzenie na siłę nowych dyscyplin ma jakiś sens, czysto utylitarny, lecz uboczny, jakiś interes? Jakby gadulstwo, choć może nie tylko.

Wnętrze, architektura wnętrz - Ośrodek muzyki, Parc la Vilette, Paryż. Foto. Janusz A. Włodarczyk, 1996 Wnętrze, architektura wnętrz - Pasaż handlowy, Londyn. Foto. Janusz A. Włodarczyk, 1997

5. Wnętrze, architektura wnętrz – zdjęcia: Janusz.A. Włodarczyk

1. Mieszkanie, pokój dzienny i kuchnia, Katowice, fot. 2007
2. Mieszkanie, hall z antresolą, Villa de la Roche, Paryż, fot. 1996
3. Dworzec kolejowy, hala główna, Wilno, fot. 2005
4. Hala targowa, Wrocław, fot. 2004
5. Kawiarnia, Praha, fot. 2005
6. Ośrodek muzyki, Parc la Vilette, Paryż, fot. 1996
7. Pasaż handlowy, Londyn, fot.1997>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.